Cài đặt và cấu hình XAMPP

0
762

Để giả lập Webserver chạy trên môi trường Windows phục vụ cho việc học tập và thử nghiệm website, thì XAMPP là một lựa chọn thích hợp,….

Bước 1:  Truy cập vào địa chỉ: https://www.apachefriends.org/index.html để download XAMPP về
Bước 2: Chạy file .exe đã tải về.
Bước 3: Nhấn Next

image001

Bước 4: Chọn sever, ngôn ngữ  mà bạn muốn sử dụng và nhấn next

image003

Bước 5: Chọn nơi cài đặt và tiếp tục nhấn next image005

Bước 6: Mở chương trình đã cài đặt xong nhấn Start Apache để chạy chương trình, nếu thông báo lỗi thì có thể bạn đã đụng Port 80 và nó xuất hiện lỗi không cho start
image007

Bước 7: Chọn vào Config -> Apache(httpd.conf) -> file Config được mở lên:

image009

Bước 8: Tìm kiếm dòng Listen 80 -> đổi thành Listen 8080 (8080 ở đây là port mà bạn đặt bạn có thể đặt bất cứ số nào bạn thích miễn nó không trùng với cái port mặc định bạn có thể tham khảo một số port ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking) image010

Tiếp theo bạn tìm đến SeverName localhost:80 chuyển thành SeverName localhost:8080 -> save.
image012

Start lại và Apache -> running…

image014

Tiếp theo truy cập vào trang http://localhost:8080/dashboard/  nếu trang web hiện lên bạn đã cài đặt thành công!
image017

Chúc bạn thành công!.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.