Hướng dẫn cách quản lý ứng dụng trên Window 10

0
3415

Window 10 cung cấp nhiều cách để truy cập ứng dụng. Cũng như đã thảo luận trước đó, một trong những cách cơ bản nhất là mở menu Start và nhấp All Apps.

1

Nó sẽ hiện ra danh sách tất cả các ứng dụng đã được cài đặt trong máy tính của bạn theo thứ tự bảng chữ cái A-Z. Nếu có một ứng dụng nào vừa được cài đặt thì nó sẽ có nhãn NEW trong menu.

2

Gỡ cài đặt các ứng dụng

Có 3 cách để gỡ cài đặt các ứng dụng

  • From the Start menu – Từ menu Start
  • From the Settings window – từ cài đặt của window
  • From the Control panel – từ Control panel

Dưới đây là các bước của từng cách.

Gỡ cài đặt một ứng dụng từ menu Start

Bước 1 – Mở menu Start và nhấp chọn All Apps.

3

Bước 2 – Tìm đến ứng dụng muốn gỡ trong danh sách và nhấp chuột phải vào nó.

4

Bước 3 – Trong menu, chọn Uninstall.

Gỡ cài đặt một ứng dụng từ cài đặt của Window

Bước 1 – Mở menu Start và chọn Settings.

5

Bước 2 – Trong Settings, chọn System.

6

Bước 3 – Trong System, chọn Apps&Features.

7

Bước 4 – trong Apps & Features , tìm đến ứng dụng muốn gỡ trong hộp tìm kiếm

Bước 5 – Nhấp vào ứng dụng và chọn Uninstall

Gỡ cài đặt ứng dụng từ Control panel

Bước 1 – Mở Control panel.

8

Bước 2 – Chọn Programs and Features.

9

Bước 3 – Cửa sổ này sẽ hiện một danh sách tất cả các ứng dụng được cài trong máy tính. Để gỡ cài đặt, nhấp chuột lên nó và nhấn nút Uninstall.

10

Một cách khác là chuột phải lên ứng dụng trong danh sách => uninstall.

Cửa sổ này cũng hiển thị cho bạn các chi tiết khác về ứng dụng như

  • Ngày cài đặt
  • Kích thước
  • Phiên bản

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.