Các port thông dụng cần biết – Phần 1

2
4087

Khái niệm port – cổng giao tiếp – được sử dụng trong cả hai giao thức TCP và UDP nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa các ứng dụng. Port có thể hiểu là một phần mở rộng của một địa chỉ, có thể hình dung đơn giản giống như thêm vào số nhà trước tên đường cho một địa chỉ cụ thể. Một lá thư có thể đến đúng địa chỉ tên đường, nhưng không thể đến tận tay người nhận nếu thiếu đi số nhà của người đó.

Port về cơ bản hoạt động tương tự như vậy. Một gói tin có thể được truyền tải đến đúng địa chỉ IP người nhận, nhưng không có số port gắn kèm cho gói tin đó, gói tin sẽ không cách nào xác định đúng được ứng dụng nào ở máy người nhận đã phát đi yêu cầu nó.

Port là con số 16 bit, ở hệ thập phân thì giá trị của nó trong khoảng 0 tới 65535 (đồng nghĩa 2 mũ 16).

Port giúp cho các luồng thông tin dữ liệu tới một địa chỉ IP dễ dàng hơn trong việc xác định xem các luồng đó sẽ thuộc về ứng dụng nào. Đồng thời, thông qua port, người ta cũng có thể xác định được dịch vụ đó tên gì.

Do số lượng quá lớn, tổ chức IANA đã thiết lập các quy định để phân loại port. Các port từ 0 tới 1024 được sử dụng rộng rãi, sẽ nằm trong nhóm well-known services. Còn các port còn lại sẽ để dành sử dụng cho các dịch vụ động hay dịch vụ riêng biệt và IANA không kiểm soát nhóm này.

Bảng dưới đây liệt kê danh sách các port trong nhóm well-known port thông dụng nhất:

Số port Từ khóa Mô tả
20 ftp-data File Transfer [Default Data]
21 ftp File Transfer [Control]
22 Ssh SSH Remote Login Protocol
23 telnet Telnet
25 Smtp Simple Mail Transfer
53 Domain Domain Name Server
80 www-http World Wide Web HTTP
110 POP3 (non-secure) Post Office Protocol – Version 3
995 POP3 (secure) Post Office Protocol Secure
143 IMAP (non-secure) Internet Message Access Protocol
993 IMAP (secure) Internet Message Access Protocol
465 Smtp (SSL) Simple Mail Transfer with SSL
587 Smtp (TLS) Simple Mail Transfer with TLS
443 https HTTP Secure

 

Trên đây chỉ là danh sách những port thường gặp nhất, chưa phải là đầy đủ trong danh sách well-known port do IANA quy định.

Xem thêm Các port thông dụng cần biết – Phần 2

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

2 COMMENTS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.