Triển khai OCS – Cài OCS

0
480

Lịch sử ra đời Microsoft Office Communication Server

 • Phiên bản đầu tiên là Live Communications Server(LCS) hỗ trợ Instant Message thuộc công ty; thoại giữa hai người, video và hội thảo dữ liệu, người dùng hiện diện thông tin có thể được sử dụng bởi các ứng dụng khác. Nó sử dụng giao thức khởi tạo phiên SIP(Session Initiation Protocol) để khởi tạo các phiên(session) truyền thông và SIP cho Instant Message và Presence Leveraging Extensions(SIMPLE) để hỗ trợ Instant Message và sự hiện diện. Các phát hành đáng chú ý của nó gồm có:
 • Phiên bản đầu tiên là LCS 2003, tiếp theo là LCS 2005, được phát hành vào tháng 12 năm 2004.
 • Những tính năng quan trọng nhất của LCS 2005 gồm có: Hỗ trợ liên đoàn, đây là tính năng cho phép một công ty này có thể kết nối chéo một cách an toàn với hệ thống Instant Message công ty của nó với những công ty khác đang sử dụng LCS 2005. Truy cập Internet vào các hệ thống Instant Message công ty của LCS 2005 từ nhà hay từ xa mà không cần đến các kết nối VPN, tạo đường hầm thông qua giao thức HTTP. Những cải thiện về khả năng ổn định cũng như khả năng sẵn có như việc đăng nhập có khả năng tin cậy hơn, hỗ trợ cho việc lưu các trạng thái hiện diện và danh sách liên lạc trong máy chủ cơ sở dữ liệu hoàn toàn tách biệt với LCS của công ty. Kiểm soát các cuộc gọi từ xa, đây là tính năng cho phép người dùng có thể định vị, truyền tải và chuyển tiếp các cuộc gọi thoại với ứng dụng máy khách Communicator và hệ thống điện thoại VoIP. Public IM Connectivity và LCS 2005 SP1. Dịch vụ có đăng ký LCS 2005 Public IM Connectivity(PIC) cho phép các tổ chức có thể sử dụng sự hỗ trợ liên đoàn để liên kết với các gateway LCS tại AIM và ICQ của AOL, Yahoo Messenger và Windows Live Messenger public IM services. Với PIC, người dùng có thể trao đổi trạng thái hiện diện và Instant Message với các liên lạc trong ba dịch vụ IM phổ biến trong khi đó vẫn duy trì được sự nhận dạng, bảo mật và tính năng lưu trữ thư tín riêng của công ty đã được cung cấp bởi LCS. PIC yêu cầu LCS 2005 SP1, phiên bản được phát hành đồng thời với PIC vào tháng 4 năm 2005.
 • Microsoft phát hành phiên bản kế nhiệm cho LCS 2005 đó là Communication Server 2007 vào quý hai năm 2007. Phiên bản mới này sẽ bổ sung thêm sự hỗ trợ cho thoại hội nghị và video, mở rộng thêm các chức năng của VoIP để có thể làm việc thông qua tường lửa mà không cần đến các mạng riêng ảo. Communication Server sẽ hỗ trợ web conference, tính năng cho phép các tổ chức có thể cấu hình hội nghị bên trong mà không cần thuê bao dịch vụ Live Meeting công cộng. Communication Server 2007 cũng sẽ hợp nhất các tính năng VoIP là PBX(Private Branch Exchange), gồm có một tập hoàn tất của vấn đề định tuyến cuộc gọi và khả năng kiểm soát cuộc gọi, cho phép nó thay thế hoặc nâng cao các hệ thống điện thoại công ty với VoIP. Sản phẩm mới cũng sẽ tích hợp chặt chẽ với nhứng tính năng thư thoại mới trong Exchange Server 2007 và hợp nhất sự hỗ trợ nhận dạng giọng nói tương tác lẫn nhau (IVR) trước đây vẫn được cung cấp trong Speech Server.
 • Phiên bản Microsoft office Communications Server 2007 R2 được nâng cấp từ Communication Server 2007. Microsoft office Communications Server 2007 R2 tiếp tục hoàn thiện chất lượng thoại cho người sử dụng, cho phép các tổ chức vận hành và kiểm soát được hạ tầng thông tin một cách hiệu quả. Không những thế, phiên bản này còn được xem là một ứng dụng lõi để có thể nhúng vào các ứng dụng hiện có và nâng cấp các quy trình xử lý thông tin trong doanh nghiệp.Phiên bản tiếp theo là Lync Server 2010 ra mắt vào tháng 10 năm 2010.

Các phiên bản Microsoft Office Communication Server 2007

 • Có hai phiên bản Standar Edition và Enterprise Edition chạy trên phần cứng hỗ trợ 64 bit và hệ điều hành 64 bit (Windows Server 2003, Windows Server 2008). Tùy vào Topology của doanh nghiệp mà ta chọn phiên bản phù hợp.

Microsoft Office Communication Server 2007 Standard Edition

 • Phiên bản Standard Edition được thiết kế để sử dụng trong các tổ chức nhỏ hoặc vừa. Phiên bản này cũng được đề nghị cho các tổ chức không yêu cầu hiệu suất, khả năng mở rộng, và sẵn sàng cao.
 • Phù hợp cho những doanh nghiệp có số lượng khoảng >5000 Users.
 • Nó chỉ hỗ trợ Single – Server Configuration, Không hỗ trợ Network LoadBalancing.
 • Nó tích hợp các tính năng sau: Web Conferencing Server, Telephony Conferencing Server, A/V Conferencing Server, IM Conferencing Server.
 • Standar Edition yêu cầu phần cứng 64 bit chạy các phiên bản hệ điều hành 64 bit Windows Server 2003 và Windows Server 2008.

Microsoft Office Communication Server 2007 Enterprise Edition

 • Được thiết kế để triển khai quy mô lớn, phục vụ cho các tổ chức lớn. Trong bản Enterprise Edition , nhiều Office Comminication Server Enterprise Edition được triển khai LoadBalancing. Nó được chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các máy chủ mà trọng tâm là MS SQL Server.
 • Nó  yêu cầu phần cứng hỗ trợ 64 bit chạy trên phiên bản hệ điều hành 64 bit giống bản Standar Edition.
 • Bản Enterprise Edition có hai dạng Site Topology: Consolidated và Expanded.
 • Consolidated: Khả năng hợp nhất tất cả các ứng dụng trên 1 Server, phục vụ cho khoảng > 30.000 Users. Tích hợp đầy đủ các tính năng: IM, Voice, Live Meeting, A/V, Conferencing.
 • Expanded: Khả năng mở rộng, phục vụ cho khoảng >125.000 Users.
Hỗ trợ Network LoadBanlancing.
Cung cấp đầy đủ các tính năng trong OCS 2007.
Nâng cao hiệu suất phục vụ bằng việc đảm nhận của các server role xử lý riêng biệt (Web Conferencing, A/V Conferencing, Web Conferencing Server (chạy IIS).

Bước 4: Chuẩn bị cài đặt Office Communications Server 2007

 • Cài đặt adminpak.msi
 • Cài đặt các Component cần thiết:
– Application server Console.
– ASP.Net.
– Internet information services (IIS).
– Message Queuing.
– Backgroup Interlligent Transfer Service (BITS) Server.
– World Wide Web Service
– Active Server Pages.
– Server Side Includes
– Microsoft .Net Framework 2.0

Bước 5: Cài đặt Office Communications Server 2007

 • Prepare Active Directory
 • Deploy Archiving and CDR Server
 • Create Enterprise Pool/Configure Pool
 • Add Server to Pool
 • Configure Certificate
 • Start Services

Video hướng dẫn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.