Triển khai OCS – Cài đặt Communicator Web Access

0
512

Communicator Web Access Server Role(CWA)

 • Communicator Web Access (CWA): cho phép người sử dụng có thể đăng nhập vào OCS bằng cách sử dụng trình duyệt Web.
 • Communicator Web Access có thể được cài đặt trên một máy tính riêng biệt, hoặc nó có thể được cài đặt trên cùng một máy tính chạy một Standard Edition Server hoặc Front-End Server.

Web Components Server Role

 • Web Components Server còn gọi là Application Sharing Server: cung cấp dịch vụ web ASP.NET chạy trên IIS, cho phép users có thể tham gia vào một phiên hội nghị Web, upload và download tài liệu trong phiên hội nghị Web, mở rộng Distribution Groups (DG), download sổ địa chỉ (Address Book) khi đang thực hiện kết nối từ ngoài vào. Có thêm các tính năng kết hợp dữ liệu tới OCS. Role này hỗ trợ các tính năng họp tại chỗ Live Meeting giống như trình bày bằng Microsoft Office PowerPoint, trình bày tài liệu, chat, bỏ phiếu, white boarding và chia sẻ ứng dụng. Cho phép sử dụng đặc tính Desktop Sharing để các users có thể truyền hình ảnh của màn hình desktop của họ đó cho các thành viên khác đang có trong hội nghị.
 • Vai trò của Server này được càii đặt tự động trong Standar Edition Server và Front-End Server của vùng Enterprise pool trong cấu hình hợp nhất (Consolidated). Trong vùng Enterprise pool với cấu hình mở rộng (Expanded) Web Components Server được triển khai là một vai trò server riêng biệt.

Cấu hình Communicator Web Access Server Role

Các yêu cầu cần thiết để cài đặt Communicator Web Access Server:

 • IIS 6.0
 • Microsoft Visual C++ 2005 SP1.
 • .Net framework 2.0.

Quy trình làm việc giữa Client – Server CWA:

 • Cấu hình Incoming Ports: TCP port 80 (HTTP) hoặc TCP port 443(HTTPS), tùy thuộc vào Virtual Server(Web access server) được cấu hình.

Cấu hình Outgoing Ports:

 • TCP port 3268 (LDAP) trên global catalog server.
 • TCP port 389 (LDAP) trên domain controller.
 • TCP port 5061 (MTLS) trên Office Communications Server 2007 server.

 Bước 6: Triển khai Web Acces Server Role

 • Cài đặt CA cho IIS 6
 • Deploy Web Access Server Role
+ Install Communicator Web Access.
+ Active Communicator Web Access.
+ Create Virtual Server
Video hướng dẫn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.