Sự khác biệt giữa Switch layer 2 và Switch layer 3

0
3404

Khi các bạn đi mua Switch có nhiều bạn sẽ rất lúng túng khi 2 Switch cùng là 24 port 1G, tuy nhiên giá của chúng lại có sự chênh lệch rất lớn. Tại sao lại như vậy ? Sau đây sinhvientot.net sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Layer 3 switch cung cấp nhiều tính năng hơn so với switch layer 2. Một số dịch vụ trong đó làm cho switch layer 3 hoạt động tốt hơn switch layer 2. Đó là các dịch vụ như bảng CAM, bảng FIB, địa chỉ IP của next hop, địa chỉ MAC của next hop v.v..

Nếu chúng ta khảo sát sâu hơn hoạt động của switch layer 3, chúng ta sẽ thấy rằng nó không những có các tính năng của switch layer 2 mà còn tham gia vào một số hoạt động dựa trên thông tin của layer 3 và layer 4.

Không giống như switch layer 2, một switch layer 3 lưu giữ 2 thông tin:

  • Bảng CAM.
  • Bảng FIB.

Bảng CAM

Bảng CAM ở switch layer 3 hoạt động giống như bảng cảm trên switch layer 2. Do đó, khi nhật được một gói tin, switch sẽ lấy thông tin của địa chỉ MAC đích nằm trong gói tin đến và tham chiếu bảng CAM để biết được port đích. Sau đó, nó sẽ chuyển gói tin này đến port đích.

Bảng CAM thường chứa 3 thông tin: địa chỉ MAC, egress port (port đi ra, port đích) và VLAN.

Bảng FIB trên switch layer 3

Bảng FIB (Forwarding Information Base) hoạt động giống như một bảng chuyển tiếp gói tin và chứa các thông tin bao gồm:

  • Địa chỉ IP.
  • Địa chỉ IP next hop.
  • Địa chỉ MAC next hop.
  • Port đích (egress port).

Trong trường hợp ở layer 2, bảng CAM là phương tiện dùng để tra cứu thì đối với layer 3, phương tiện này là bảng FIB. Bên cạnh đó, bảng FIB còn chứa thông tin địa chỉ MAC đã thay đổi (MAC rewrite).

Do đó, layer 3 switch cũng cung cấp thông tin hỗ trợ cho ACL (Access Control List) và QoS (Quality of Service) giống như switch layer 2. Ví dụ, layer 2 switch chỉ có thể áp dụng giới hạn các frame (dữ liệu của layer 2) dựa trên địa chỉ MAC (nguồn và đích). Trong khi đó, các switch layer 3 có thể hỗ trợ giới hạn frame dựa trên địa chỉ IP và cả địa chỉ MAC.

Cho nên, bảng CAM được dùng để phân biệt hub và switch, bảng FIB dùng để phân biệt switch và switch layer 3.

Multilayer switch

Multilayer Switching là một thuật ngữ để chỉ công nghệ sử dụng phần cứng để chuyển tiếp gói tin dựa trên thông tin của nhiều layer trên mô hình OSI. Theo Cisco, hoạt động của các Multilayer Switch gồm 2 loại: Route caching: Đây là thế hệ đầu tiên, còn được gọi là MLS, Netflow LAN switching, flow-based hay demand-based switching.

Bạn có thể xem thêm bài viết Cách phân biệt Switch và Router

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.