Khảo sát hệ thống mạng LAN

0

Khảo sát hệ thống mạng hiện tại của doanh nghiệp và từ yêu cầu của doanh nghiệp sẽ xây dựng các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Tình huống

Cty cổ phần Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty hoạt động được 2 năm với số nhân viên hiện tại là 50 người, và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm tới.

Hệ thống mạng của công ty hiện tại gồm:

 1. 1 đường truyền ADSL 5MB.
 2. 2 switch 24port và 1 switch 16port.
 3. 1 Access Point chuẩn G.
 4. 4 máy in.
 5. 1 máy photo.
 6. 1 máy fax.
 7. 1 máy scan.

Với nhân sự các phòng ban như sau:

 1. Phòng Giám đốc: 3 nhân sự.
 2. Phòng Kế toán: 4 nhân sự.
 3. Phòng Kỹ thuật – Thiết kế: 30 người
 4. Phòng Tổ chức hành chánh: 1 nhân viên tiếp tân, 3 bảo vệ, 2 tài xế, 2 nhân viên hành chánh.
 5. Phòng Kinh doanh: 5 nhân sự.

Tất cả cùng làm việc tại tầng 2 của công ty. Hiện tại ban giám đốc muốn giải quyết các vấn đề sau:

 1. Mạng công ty bị sự cố chập chờn, đường truyền không ổn định.
 2. Máy in bị quá tải trong việc sử dụng và thường xảy ra xung đột của các tác vụ in ấn giữa các nhân viên trong công ty.
 3. Dữ liệu của công ty hiện đang được lưu trữ theo mô hình phân tán.
 4. Kiểm soát việc sử dụng Internet trong giờ làm việc của toàn bộ nhân viên trong công ty.
 5. Công ty chưa có hệ thống mail. Các nhân viên trong công ty sử dụng mail cá nhân để trao đổi công việc.
 6. Website của công ty đang lưu trữ trên PA VietNam, các thông tin và nội dung chưa được cập nhật thường xuyên,…
 7. Triển khai hệ thống tường lửa cho công ty.

Nội dung

 1: Khảo sát hệ thống mạng

Mô tả :

 • Tiến hành khảo sát hệ thống mạng hiện tại của doanh nghiệp. Thu thập các thông tin về hạ tầng mạng (dây cáp, máng cáp, hệ thống ống dẫn, switch, router,…), về môi trường (các máy Server, máy trạm, máy in, máy fax,…)

Yêu cầu thực hiện:

 1. Khảo sát hệ thống mạng của doanh nghiệp.
 2. Lập bảng thống kê các phòng ban, nhân sự của công ty
 3. Lập bảng thống kê thiết bị trong hệ thống mạng.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Khảo sát hệ thống mạng của doanh nghiệp
  1. Sử dụng bút và giấy để ghi chú lại các đặc điểm, cấu trúc tổng quáy của hệ thống mạng
  2. Sử dụng máy chụp hình (nếu có) để ghi nhận lại các hiện trạng của hệ thống: cách thức bố trí các dây cáp, thiết bị mạng.
 • Lập bảng thống kê các phòng ban, nhân sự của công ty
  1. Thống kê các phòng ban và nhân sự trong các phòng ban.
  2. Lưu ý: ghi nhận lại các chức năng, nhu cầu của các phòng ban.
 • Lập bảng thống kê thiết bị trong hệ thống mạng
  1. Thống kê các loại thiết bị hiện có trong công ty: switch, router, Server, Access Point,…
  2. Ghi nhận chi tiết các thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị.
 • Vẽ sơ đồ hệ thống mạng hiện tại của công ty
  1. Sử dụng phần mềm Visio (hoặc Edraw) để vẽ lại các sơ đồ đi dây, bố trí các máy tính, thiết bị của từng phòng ban.

2: Vẽ sơ đồ hệ thống mạng hiện tại

Mô tả :

 • Từ các thông tin khảo sát được về hiện trạng của hệ thống mạng. Tiến hành vẽ sơ đồ mô tả hệ thống mạng hiện tại

Yêu cầu thực hiện:

 • Vẽ sơ đồ hạ tầng hệ thống mạng hiện tại
 • Vẽ sơ đồ môi trường và dịch vụ hệ thống mạng hiện tại

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vẽ sơ đồ hạ tầng hệ thống mạng hiện tại
  • Sử dụng phần mềm Visio (hoặc Edraw) để mô tả kiến trúc hạ tầng của hệ thống như sơ đồ đi dây cáp, các thiết bị kết nối như Switch, Router,…
  • Sơ đồ này được vẽ chi tiết cho mỗi phòng ban
 2. Vẽ sơ đồ môi trường và dịch vụ của hệ thống mạng hiện tại
  • Sử dụng phần mềm Visio (hoặc Edraw) để mô tả môi trường và dịch vụ hiện tại của hệ thống như: vị trí và chức năng của các máy Server (Domain Controller, File Server,,…), các máy tính trạm.

3: Phân tích yêu cầu của doanh nghiệp

Mô tả :

 • Dựa vào các thông tin khảo sát hệ và các sơ đồ hệ thống mạng của doanh nghiệp. Tiến hành phân tích các yêu cầu từ phía doanh nghiệp

Yêu cầu thực hiện:

 • Lấy yêu cầu của doanh nghiệp
 • Phân tích yêu cầu của doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện:

 • Lấy yêu cầu của doanh nghiệp
  • Tiếp cận và thu thập các thông tin từ phía doanh nghiệp:
   1. Yêu cầu về hạ tầng thiết bị
   2. Yêu cầu về môi trường mạng
   3. Yêu cầu về các dịch vụ mạng
   4. Yêu cầu về bảo mật
  • Phân tích yêu cầu của doanh nghiệp
   • Dựa vào thông tin khảo sát và yêu cầu từ phía doanh nghiệp, lập bảng phân tích yêu cầu.
   • Bảng phân tích yêu cầu có thể gồm:
    1. Thông tin về các yêu cầu
    2. Các hạng mục công việc tương ứng
    3. Mô tả các hạng mục công việc
    4. Ghi chú

4: Đề xuất giải pháp

Mô tả :

 • Căn cứ vào bảng phân tích yêu cầu từ phía doanh nghiệp, tiến hành đề xuất các giải pháp tương ứng để giải quyết các yêu cầu trên một cách tốt nhất

Yêu cầu thực hiện:

 • Lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

 

Hướng dẫn thực hiện:

 • Lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp:
  1. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và triển khai cho hệ thống mạng theo yêu cầu.
  2. Lưu ý các vấn đề: tài chính, tận dụng hệ thống có sẵn, quy mô của doanh nghiệp.
  3. Lập bảng giải pháp chi tiết với nhiều tùy chọn giải pháp khác nhau để doanh nghiệp lựa chọn.

 

5: Vẽ sơ đồ triển khai hệ thống

Mô tả :

 • Từ sơ đồ hiện trạng hệ thống mạng và bảng đề xuất giải pháp, tiến hành vẽ sơ đồ triển khai tương ứng với các giải pháp đã đề xuất.

Yêu cầu thực hiện:

 • Vẽ sơ đồ triển khai phù hợp với các giải pháp

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vẽ sơ đồ triển khai phù hợp với các giải pháp
  • Vẽ sơ đồ triển khai vật lý (Physical): hạ tầng thiết bị, cáp, vị trí các phòng ban.
  • Vẽ sơ đồ triển khai luận lý (Logical): bố trí các dịch vụ mạng, các đối tượng người dùng (Users), nhóm (Groups), Ous (Organizational Units).

 

LEAVE A REPLY