Thursday, January 27, 2022
Home Tags Lab doanh nghiệp

Tag: Lab doanh nghiệp

MoHinhFirewalloktot

Xây dựng hệ thống tường lửa cho doanh nghiệp

1
Giới Thiệu Đề Tài Công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia hoạt động trong lĩnh vực Chứng Khoán có tên miền phugiasc.vn  cung cấp...

Xây dựng hạ tầng mạng cho doanh nghiệp

0
  I. Tình huống Cty cổ phần Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty hoạt động được 2 năm với số...

Triển khai dịch vụ mạng cho doanh nghiệp

0
Tình huống Hệ thống mạng của công ty Tiến Phát bao gồm nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có số lượng PC khác nhau. Phòng...

Xây dựng môi trường mạng quản lý tập trung với Active Directory

0
I. Tình huống Công ty Cổ phần Đất Xanh công ty chuyên về thiết kế và xây dựng địa ốc. Công ty có hệ thống...

Khảo sát hệ thống mạng LAN

0
Khảo sát hệ thống mạng hiện tại của doanh nghiệp và từ yêu cầu của doanh nghiệp sẽ xây dựng các giải pháp nhằm...

POPULAR POSTS