Wednesday, July 8, 2020

Tạo một ứng dụng Web đơn giản với ASP.NET MVC

Cài đặt môi trường cho ASP MVC Công cụ phát triển MVC bao gồm Visual Studio 2012 và các phiên bản sau này. Chúng ta ...

ASP.NET MVC – Routing

Định tuyến là quá trình đưa ra một yêu cầu HTTP đến một bộ điều khiển, các chức năng của quá trình này được...

Bài 2. Tạo trang ASP.NET đầu tiên

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học Tạo trang ASP.NET đầu tiên Phân biệt các cửa số khác nhau trong Visual 1. Tạo trang...

Khi nào nên sử dụng .NET Core và .Net Framework

Hiện tại chúng ta nhìn thấy khá nhiều tranh cãi giữa các lập trình viên .NET về chủ đề Khi nào nên sử dụng .NET...

Bài 4. Ví dụ đầu tiên

Trong bài trước ta đã học về Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET, bạn có thể xem lại bằng cách click vào link...

Mã trạng thái HTTP trả về trong IIS (webserver)

Mã trạng thái HTTP trong IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 Khi bạn cố gắng truy nhập nội dung trên máy chủ đang chạy...

Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một trang ASP.NET, trước khi tìm hiểu bài bài chúng tôi khuyên...

Tạo website ASP.NET MVC cho người mới bắt đầu

1. Giới thiệu về mô hình MVC trong ASP.NET MVC là viết tắt của Model-View-Controller. Trong ASP.NET, MVC là một dạng mô hình kiến trúc...

Hướng dẫn tải và cài đặt Visual Studio 2015

Visual Studio 2015 là bộ công cụ lập trình hữu ích dành cho các nhà phát triển phần mềm. Visual Studio 2015 hỗ trợ nhiều...

Bài 1. Giới thiệu ASP.NET

ASP.NET là một ứng dụng Web được phát triển bởi  Microsoft giúp các lập trình viên dễ dàng tạo các trang web động. Nó...