[ASP.NET Core MVC] – Hướng dẫn tạo project ASP.NET Core MVC cho người mới p1

0
1123

Chào mọi người! để tiếp tục các bài viết nói về ASP.NET core. Hôm nay oktot sẽ hướng dẫn các bạn tạo project ASP.NET Core MVC cho người mới. Bạn nào newbie cho thể xem lại các bài viết trước để biết cách cài đặt và làm quen với ngôn ngữ razor sẽ được kết hợp với ASP.NET Core MVC.

Trong loạt bài viết về ASP.NET Core MVC sẽ hướng dẫn cách tạo ứng dụng cơ bản trên visual studio 2017.

Ứng dụng này quản lý một cơ sở dữ liệu của các bộ phim. Gồm các phần sau:

  • Create a web app.
  • Add and scaffold a model.
  • Work with a database.
  • Add search and validation.

Kết thúc, bạn có một ứng dụng có thể quản lý và hiển thị dữ liệu phim.

Và bây giờ chúng ta bắt đầu với visual studio để tạo web app.

Trên Visual Studio nhấn File > New > Project.

– Trong khung bên trái, chọn .NET Core
– Trong ngăn trung tâm, chọn Ứng dụng web ASP.NET Core (.NET Core)
– Đặt tên cho dự án là “MvcMovie”
– chọn OK

Hoàn thành ứng dụng web ASP.NET Core mới (.NET Core) – Hộp thoại MvcMovie:

– Trong select chọn phiên bản, chọn ASP.NET Core 2.2
– Chọn Ứng dụng Web (Model-View-Controller)
– chọn OK

Nhấn Ctrl-F5 để chạy web trên local

Giao diện sau khi build trên trình duyệt.

Như vậy là việc tạo Project ASP.NET Core MVC trên visual studio đã thực hiện xong!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.