Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 2)

0

Ở bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn một số ví dụ về chuỗi (phần 1), bài này sẽ tiếp tục với những ví dụ khác để giúp bạn thấy tự tin hơn trong việc học C#.

Chương trình đảo ngược một chuỗi mà không sử dụng hàm Reverse

Ở đây chuỗi đảo ngược bằng cách thay đổi vị trí của các ký tự từ phải sang trái một cách tuần tự.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chương trình thực hiện thêm nhiều ký tự vào chuỗi có sẵn

Ở đây nó tạo ra một chuỗi mới chứa chuỗi ban đầu và có thêm vài ký tự khác ở đầu hoặc ở cuối với độ dài chuỗi được chỉ định.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chương trình thực hiện thu dọn chuỗi

Chương trình sẽ xóa các khoảng cách trong chuỗi.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chương trình tách số ra khỏi chuỗi

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chương trình chia các chuỗi vào nhóm phù hợp

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng hàm Predefined

Ở đây chuỗi được sắp xếp trước khi tìm kiếm bằng cách sử dụng hàm sort ().

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được sẽ thế này:

Chúc bạn thành công!

 

LEAVE A REPLY