Tự học MCSA và MCSE trên Windows Server 2003

0

PHẦN CƠ BẢN 

Bài 1: Giới thiệu về Windows Server 2003

MS Windows Server 2003 Web Edition:

Phiên bản giành máy chủ phục vụ Web Server: Web Application
Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 2 CPU, 2G RAM, làm một Member Server trong hệ thống domain.

MS Windows Server 2003 Standard:

Phiên bản chuẩn, cung cấp các tính năng cần thiết của một Server: NET Framework, IIS 6, Active Directory…
Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 4 CPU, 4G RAM

MS Windows Server 2003 Enterprise:

Phiên bản Server hỗ trợ tất cả các tính năng cần thiết, giành cho các doanh nghiệp lớn.
Hỗ trợ hệ thống phần cứng: 8CPU; 64 GB maximum for x86-based computers; 2 TB maximum for x64 and ia64 computers

MS Windows Server 2003 Datacenter Enterprise:

Giống phiên bản Enterprise, có đầy đủ các tính năng của Server quản lý, dùng chủ yếu cho các hệ thống lưu trữ.
Hỗ trợ: 32 CPU; 128 GB maximum for x86-based computers; 64CPU; 2 TB maximum for x64 and ia64 computers.

MS Windows Server 2003 Small Business Server:

Phiên bản giành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phục vụ cho vấn đề quản lý hệ thống mạng.

MS Windows Server 2003 for Itanium-base System:

Phiên bản giành cho hệ thống máy chủ 64bit, các tính năng khác của hệ thống Server có thể không có trong này.

Bài 2: Cài đặt Windows Server 2003

Cấu hình tối thiểu:

CPU speed: 133MHz (550MHz recommended)
RAM: 128MB (256MB recommended).
Disk space for setup: 1.5GB.
CD-ROM drive: 12X.
Monitor: Super VGA capable of providing 800 x 600 resolution.
Phân vùng Partition cho HDD, định dạng phân vùng NTFS

Bài 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN

Domain Controller

Máy chủ điều khiển miền.
Một máy chủ chạy HĐH Windows Server cài đặt dịch vụ Active Directory là máy chủ Domain controller.
Các máy chủ không phải Domain controller được gọi là Member server.  Xem thêm  Tổng Quan Về Active Directory

Lab hướng dẫn Xây dựng và quản trị Domain
Video: (Xem tiếp trang sau)

LEAVE A REPLY