Wednesday, December 6, 2023
Home Tags Giáo trình tin học văn phòng

Tag: Giáo trình tin học văn phòng

Slide Master trong PowerPoint

0
Trong mỗi tập tin thuyết trình, PowerPoint tạo sẵn một slide đặt biệt gọi là slide chủ (slide master). Slide này chứa thông tin...

Hướng dẫn in và tùy chỉnh môi trường làm việc trong Excel

0
In ấn Excel có các chế độ hiển thị là Nornal View, Page Layout, Page Break Preview, Full screen và Custom View. Để chọn chế...

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ trong Excel

0
Biểu đồ (đồ thị) giúp trình bày số liệu bằng các hình ảnh trực quan, dễ quan sát, phân tích. Trong Excel 2010, biểu...

Hướng dẫn thiết lập các tùy chọn cho PowerPoint

0
Trong bài viết này oktot sẽ giúp Hướng dẫn thiết lập các tùy chọn cho PowerPoint các bạn cùng theo dõi nhé! Thay đổi các thiết...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel

0
Cú pháp chung của nhóm hàm cơ sở dữ liệu: =Tên_hàm(database,field,criteria) Trong đó: Database: địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu. Field: cột cần tính trong...

Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel

0
Khái niệm về cơ sở dữ liệu Trong Excel, cơ sở dữ liệu có dạng như một danh sách, ví dụ như danh sách nhân...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel

0
Nhóm hàm dò tìm Hàm VLOOKUP Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) Chức năng: Dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên (bên trái) của...
word

Tạo chữ nghệ thuật và hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa trong Word

0
Ms Word cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: tạo hiệu ứng 3-D, cắt ảnh, thêm đường viền, tạo...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm thời gian trong Excel

0
Tiếp nối các bài viết hướng dẫn sử dụng hàm trong Excel. Nay sinhvientot.net gởi đến các bạn Nhóm hàm thời gian Hàm DATE ...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm luận lý và hàm xử lý chuỗi

0
Nhóm hàm luận lý Hàm AND Cú pháp: AND(logical1, logical2, ...) Chức năng: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả...

POPULAR POSTS