Monday, November 28, 2022
Home Tags Giáo trình tin học văn phòng

Tag: Giáo trình tin học văn phòng

word

Định dạng bảng trong Word

0
Tiếp theo bài viết Hướng dẫn tạo và làm việc với Bảng (Table) nay sinhvientot.net gởi đến các bạn các thao tác trang trí cho đối...

Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel

0
AVERAGE Cú pháp: AVERAGE(number1, number2, ...) Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số. Ví dụ: AVERAGE(5, 6, 7) kết quả...

Hướng dẫn tạo và làm việc với Bảng (Table)

0
Tạo bảng Thực hiện tạo bảng theo các bước: Bước 1: Đặt con trỏ vào nơi muốn tạo bảng. Bước 2: chọn tab Insert >...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm toán học trong Excel

0
Tiếp theo bài viết Làm quen với công thức và hàm trong Excel  nay sinhvientot.net gởi đến các bạn  bài viết Hướng dẫn sử dụng...

Làm quen với công thức và hàm trong Excel

0
Tiếp theo bài viết Kiểm soát dữ liệu nhập với Data Validation trong Excel  nay sinhvientot.net gởi đến các bạn  bài viết Giới thiệu công thức...

Kiểm soát dữ liệu nhập với Data Validation trong Excel

11
Để dữ liệu đó có thể được giới hạn trong một  phạm vi nào đó, có thể là số nguyên, số thập phân, ngày,...

Tạo hiệu ứng cho bài thuyết trình với PowerPoint

0
Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide để nhấn mạnh các thông tin cung cấp trên slide, điều khiển dòng thông tin...

6 thủ thuật hay cho Word 2013

0
Microsoft Word là lựa chọn số một cho bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu liên quan đến vấn đề soạn thảo, xử...

Định dạng bảng tính trong excel

0
Đổi tên bảng tính Chọn tên sheet muốn đổi tên. Vào tab Home > Cells > Format > Rename Sheet, hoặc trên thanh sheet...

Định dạng dữ liệu trong excel

0
Các định dạng thông dụng của Excel được bố trí trong thẻ Home của thanh Ribbon như: Font, Alignment, Number, Styles. Thẻ Home Khi cần các...

POPULAR POSTS