Duyệt mảng một chiều

0

Duyệt mảng là thao tác cơ bản nhất trong việc học lập trình, sau đây sinhvientot.net sẽ hướng dẫn bạn duyệt mảng một chiều theo chiều xuôi và theo chiều ngược.

Duyệt mảng theo chiều xuôi

Duyệt mảng không điều kiện -> for (i=0; i<n; i++) 

            Xử lý a[i];

 

Duyệt mảng có điều kiện -> for (i=0; i<n; i++)

            if (Thỏa điều kiện)

                        Xử lý a[i];

 

Duyệt mảng theo chiều ngược

Duyệt mảng không điều kiện -> for (i=n-1; i>=0; i–)

            Xử lý a[i];

 

Duyệt mảng có điều kiện -> for (i=n-1; i>=0; i–)

            if (Thỏa điều kiện)

                        Xử lý a[i];

 

Ví dụ 1: duyệt mảng theo chiều xuôi

Kết quả:

noi dung mang: 4 6 3 8 9
Tong mang: 30
Tong mang chan: 18
Tong mang le: 12

Ví dụ 2: Kiểm tra mảng số nguyên có tồn tại giá trị 0 hay không? Nếu có thì trả về 1, ngược lại trả về 0. (duyệt theo chiều xuôi)

Ví dụ 3: duyệt mảng theo chiều ngược

Kết quả:

noi dung mang: 4 6 3 8 9
Tong mang: 30
Tong mang chan: 18
Tong mang le: 12

Ví dụ 4: Kiểm tra mảng số nguyên có tồn tại giá trị 0 hay không? Nếu có thì trả về 1, ngược lại trả về 0. (duyệt theo chiều ngược)

 

LEAVE A REPLY