Ví dụ về mảng trong C# (phần 2)

0

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn các Ví dụ về mảng trong C# (phần 1), bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ khác để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề mảng trong C#

Chương trình C #; nhập 2 mảng đầu vào và tạo ra một mảng thứ 3

Trong chương trình này, Buffer.BlockCopy được sử dụng để hợp nhất hai mảng int. Phương thức này hoạt động trên byte, không phải trên phần tử.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả:

Chương trình C #; Tìm kiếm vị trí của một phần tử trong mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả:

Chương trình C #; các thao tác trên chỉ số mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả:

Chương trình tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả:

 Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY