Tính trung bình số chẵn/lẻ trong mảng

4

Bài toán: Tính trung bình số chẵn/lẻ trong mảng

Input:  mảng a có n phần tử

Xử lý: duyệt mảng, tìm tất cả phần tử chẵn

Tính tổng các giá trị chẵn trong mảng

Đếm các phần tử chẵn

Tính giá trị trung bình

Output:  giá trị trung bình các phần tử chẵn

Hàm tìm trung bình số chẵn trong mảng

 

Hàm tìm trung bình  số lẻ trong mảng

 

Chương trình trung bình số chẵn trong mảng

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Tìm số chẵn/lẻ âm nhỏ nhất trong mảng

4 COMMENTS

  1. nếu mình muốn nó hiện lên “ko có số chẳn” khi mình nhập toàn số lẻ thì phải làm sao

LEAVE A REPLY