Tuesday, May 21, 2024

Phương trình bậc hai

0
Bài toán:  Giải phương trình bậc 2 ax2 + bx +c=0 Input: Nhập vào 3 số: a,b,c Xử lý: Nếu a=0: Nếu b=cũng bằng 0 thì xuất ra cho...

Chrome extension for download video on Facebook

4
Chrome extension for download video on Facebook Công dụng: Tải video bất kỳ trên Facebook. Hỗ trợ tải cả video ở các group private hoặc...
csharp

Xác định kích thước tập tin trong C#

0
Khi đọc một bài viết trong một series mà không đọc hết toàn bộ chúng, thì thông thường dễ nản và phán xét rất...
csharp

Chuyển đổi nhanh cơ số trong C#

5
Đọc document ở trang MSDN của Microsoft, tôi phát hiện ra một cái hay của phương thức Convert.ToString() quen thuộc. Một dạng overload của...

Những cú pháp cơ bản trong Java

0
Khi xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa như là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông...

Thiết lập môi trường Java

0
Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của việc thiết lập một môi trường thuận lợi cho...

Tổng quan về ngôn ngữ Java

0
Java là một ngôn ngữ lập trình cao cấp, ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems và được phát hành vào năm 1995....
python-logo

The Reverse Cipher

0
Hôm nay ta sẽ tìm hiểu Python bằng một ví dụ minh họa nho nhỏ về mã hóa dịch ngược. Cụ thể là sau...

Android – Fragments

0
Một Fragment là một cái  activity cho phép nhiều mô đun activity design. Sẽ không sai nếu chúng ta nói, một fragment là một loại...

Ví dụ về Content Providers

0
Ví dụ này sẽ giải thích cách tạo ContentProvider của riêng bạn. Chúng ta hãy làm theo các bước sau - STT Mô tả 1 Bạn sẽ sử dụng...

POPULAR POSTS