Tìm số chẵn/lẻ cuối cùng trong mảng số nguyên

0

Bài toán: Tìm số chẵn/lẻ cuối cùng trong mảng số nguyên

Input: mảng a có n phần tử

Xử lý:  duyệt từ cuoi mảng, tìm vị trí chẵn/lẻ đầu tiên trong mảng, thoát khỏi vòng lặp

Nếu duyệt hết mảng mà không tìm được số chẵn/lẻ thì trả về giá trị -1

Output: mảng không có giá trị chẵn/lẻ -1, giá trị chẵn/lẻ cuối cùng

Hàm tìm giá trị chẵn

Hàm tìm giá trị lẻ

Chương trình

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:Tìm số chẵn/lẻ đầu tiên trong mảng số nguyên

LEAVE A REPLY