Các ví dụ về toán tử trên bit và hoán đổi toán tử trong C#

0

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#, phần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu các ví dụ về toán tử trên bit và hoán đổi toán tử

Chương trình C # nhận chiều cao của một người và phân loại là cao, lùn hoặc trung bình với đơn vị là cm. Nếu chiều cao thấp hơn 150 cm, thì người này lùn, nếu chiều cao là giữa 151-165 thì  được phân loại là trung bình và nếu chiều cao là giữa 165-195 thì được phân loại là cao.

Đây là mã nguồn của chương trình C #. Các chương trình C # được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để tìm các tần số của từ “the” trong một câu

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

Chương trình C # để hoán đổi giá trị của hai số sử dụng toán tử bit

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

 Chương trình C # để hoán đổi giá trị của hai số sử dụng biến tạm

Cách này tuy khác với cách trên nhưng kết quả trả về hoàn toàn giống.

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

LEAVE A REPLY