Các bài toán cơ bản trong lập trình C# (phần 3)

0

Ở các bài trước mình đã giới thiệu với các bạn một số ví dụ cơ bản về toán học, bài này mình sẽ tiếp tục chia sẻ các ví dụ khác và có thêm phần mới là Interface.

Một Interface giống như một lớp chỉ chứa các phương thức trừu tượng. Một lớp trừu tượng được dùng làm lớp cơ sở cho một họ các lớp dẫn xuất từ nó.

Chương trình C # để sử dụng Danh bạ

Chương trình sẽ đọc một file với tên và sđt để tạo thành danh bạ. Sau đó nhập tên người cần tìm sẽ hiện ra sđt.

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để thực hiện kế thừa Interface

Chương trình dưới đây thực hiện in số từ 100-105

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để tính gia tốc

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để tìm cạnh huyền của tam giác vuông

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #: 

Chương trình C # để chia 2 số lũy thừa cùng cơ số

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY