Thursday, August 18, 2022
Home Khóa học CAD/CAM-CNC

CAD/CAM-CNC

Công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các Doanh nghiệp sản xuất thuộc các lĩnh vực như: Thiết kế khuôn mẫu, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, công nghệ cao, cơ khí chính xác

Thông báo chiêu sinh các phần mềm CAD/CAM/CNC

0
  TRUNG TÂM CAD/CAM-CNC BÁCH KHOA-HCM  THÔNG BÁO CHIÊU SINH Công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các Doanh nghiệp sản xuất thuộc các...

POPULAR POSTS