Monday, May 23, 2022
Home Tags Zabbix monitoring network

Tag: Zabbix monitoring network

Zabbix monitoring network 3: Add Host Windows vào Zabbix

0
Cấu hình Add Host Windows vào Zabbix 1. Chuẩn bị Theo mô hình, ta có hai host windows là BAOBOI-AD01 và BAOBOI-AD02. Ta sẽ cấu hình...

Zabbix monitoring network 2: Triển khai Zabbix Monitoring Server

0
1. Mô hình triển khai Zabbix Network Monitoring được sáng lập bởi Alexei Vladishev, hiện tại được hỗ trợ và phát triển bởi Zabbix SIA....

POPULAR POSTS