Saturday, February 27, 2021
Home Tags Hyper-V Replica

Tag: Hyper-V Replica

Hyper-V Replicate trong môi trường WorkGroup

4
Hyper-V Replica là một tính năng hoàn toàn mới trên Windows Server 2012. Nó là giải pháp “Disaster Recovery”. Gíup nhanh chóng khắc phục...

POPULAR POSTS