Wednesday, July 8, 2020
Tags Gạch chéo trong ô Excel

Tag: gạch chéo trong ô Excel

Cách tạo đường gạch chéo trong ô Excel

Khi xử lý bảng tính trong Excel, đôi khi để chú thích cho cột và hàng ở cùng một vị trí, ta sẽ sử...