Lập trình Python – Kỳ 1

0
509

GIỚI THIỆU

Python là một trình thông dịch thông dụng, có tính tương tác, hướng đối tượng và là một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nó được tạo bởi Guido van Rossum vào khoảng thời gian 1985-1990. Cũng giống như Perl, toàn bộ mã nguồn của Python cũng được chia sẻ trên mạng dưới giấy phép của GNU General Public License (GPL). Những bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp một cách chi tiết và đủ rõ ràng cho bạn hiểu về ngôn ngữ Python này.

ĐỐI TƯỢNG

Trong Series những bài viết dưới đây được thiết kế sao cho phù hợp với đối tượng là những lập trình viên phần mềm muốn sử dụng Python thành thạo từ mức căn bản nhất.

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Bạn nên có hiểu biết căn bản về lập trình trên máy vi tính. Đặc biệt, nếu đã biết và thạo về một ngôn ngữ lập trình bất kỳ là một lợi thế.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Bạn nên sử dụng một máy Linux (Ubuntu là lựa chọn hợp lý) để cài đặt trình biên dịch Python để phục vụ cho việc học tập. Python sẽ tương thích tốt và hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng trên môi trường Linux thay vì Windows.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.