Sunday, April 5, 2020
Chưa phân loại

Chưa phân loại

Blockbuster vs Netflix lessons. Và … còn lại gì cho ta?

Câu chuyện thành công của Netflix sử dụng công nghệ làm thay đổi mang tính đột phá (disruption) đã mang lại cho chúng ta...

Viết nó đi!

Hãy viết nhiều hơn. Viết xuống mới thấy, mình không giỏi chữ Việt như mình tưởng đâu. Ý thành chữ mới thấy, chỉ khi viết xuống,...

[ASP.NET Core MVC] – Tổng quan về ASP.NET Core MVC

  ASP.NET Core MVC là một "rich framework" cho việc xậy dựng Web APP và APIs sử dụng mô hình Model-View-Controller. Mô hình MVC là gì? 1. Mô...

ASP.NET – Tìm hiểu ASP.NET 4.5 Web Forms

 ASP.NET - Chào mừng đến với hướng dẫn tìm hiểu ASP.NET Web Forms Asp.net - Trong loạt hướng dẫn này chúng ta sẽ từng bước...

Bài 4. Ví dụ đầu tiên

Trong bài trước ta đã học về Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET, bạn có thể xem lại bằng cách click vào link...

Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một trang ASP.NET, trước khi tìm hiểu bài bài chúng tôi khuyên...

Bài 2. Tạo trang ASP.NET đầu tiên

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học Tạo trang ASP.NET đầu tiên Phân biệt các cửa số khác nhau trong Visual 1. Tạo trang...

Bài 1. Giới thiệu ASP.NET

ASP.NET là một ứng dụng Web được phát triển bởi  Microsoft giúp các lập trình viên dễ dàng tạo các trang web động. Nó...