Wednesday, July 8, 2020
Tags Update firmware cho IBM Lenovo x3650 M4 IMM2 7915 server

Tag: Update firmware cho IBM Lenovo x3650 M4 IMM2 7915 server

Update firmware cho IBM Lenovo x3650 M4 IMM2 7915 server

Bước 1: Truy cập trang web bên dưới và tải về công cụ BoMC tương thích OS của máy mình. Máy dùng Windows thì...