Wednesday, July 8, 2020
Tags Child account

Tag: child account

Cách giám sát người dùng (trẻ em) trên Window 10

Window 10 cho phép bạn thiết lập một tài khoản con cho các con của bạn. Tài khoản này sẽ cho phép bạn thành...