Saturday, May 30, 2020

Các khóa học Online

Bài viết mới nhất

Tăng cường bảo mật cho Zoom

Do ảnh hưởng của Covid-19, ngày càng nhiều người sử dụng ứng dụng Zoom để học...

Hướng dẫn sử dụng Google Classroom

Khi mọi người buộc phải làm việc và học tập tại nhà để tránh lây...

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ứng dụng Zoom Meeting

Hiện nay, nhu cầu học tập, hội họp trực tuyến đang tăng cao. Để đáp...

Top những website tốt nhất có thể giúp bạn học AI và Machine Learning

Open AI Nếu bạn muốn học tập và nghiên cứu về AI một cách dễ dàng...

Những ngộ nhận của sinh viên học Đại học Công Nghệ Thông Tin

👉Ngộ nhận 1: Cứ đi làm rồi sẽ được doanh nghiệp đào tạo lại chuyên...

Tài nguyên môn học

Truyền thông kĩ thuật số

Sau khi học xong học phần truyền thông kĩ thuật số, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Đạt được một hệ thống kiến thức...

Mạng máy tính

Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ...

Truyền Thông Đa Phương Tiện (Multimedia Communication)

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện Chương 3:...