Thursday, June 27, 2019

Các khóa học Online

Bài viết mới nhất

Kinh nghiệm tự học AI

Kinh nghiệm tự học thành AI Coder của anh Toàn (leader team AI -...

CCNA – Tổng quan về IPv6 [Phần 2]

Tiếp nối phần tìm hiểu về IPv6 trong loạt bài về CCNA, ta tiếp tục...

CCNA – Tổng quan về IPv6 [Phần 1]

Bài viết chia thành nhiều phần, vì khối lượng kiến thức quá nhiều không thể...

Microsoft Cognitive Services on Azure – Computer Vision

Hiểu một cách đơn giản, Microsoft Cognitive Services bao gồm một bộ các API ứng dụng trí...

Làm thế nào để học một ngôn ngữ mới

Có thể nói, các ngôn ngữ lập trình mới xuất hiện mỗi ngày. Dart, Go,...

Tài nguyên môn học

Truyền thông kĩ thuật số

Sau khi học xong học phần truyền thông kĩ thuật số, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Đạt được một hệ thống kiến thức...

Mạng máy tính

Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ...

Truyền Thông Đa Phương Tiện (Multimedia Communication)

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện Chương 3:...