Xây dựng và triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet hiện nay, cùng với các dịch vụ đi kèm, công nghệ truyền giọng nói qua mạng Internet (VoIP) dần một thay thế công nghệ truyền giọng nói qua mạng điện thoại truyền thống. Với những ưu điểm của mình công nghệ VoIP sẽ ngày một phát … Continue reading Xây dựng và triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ