Zabbix monitoring network 4

0
103

1.        Cấu hình add Host Centos

1.1      Chuẩn bị

Ở bài trước, chúng ta đã xây dựng Zabbix Server Zabbixoktot và đã add host với nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai zabbix để monitor performace của host BAOBOI-CS01 chạy hệ điều hành Centos.

Theo mô hình, ta có một host Linux là BAOBOI-CS01.

zabbixoktot 4.1

1.2      Thực hiện

Tại host BAOBOI-CS01, cài đặt gói Zabbix release bằng câu lệnh

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-2.el7.noarch.rpm

 

Sau đó, tiếp tục cài đặt gói Zabbix_agent bằng lệnh

yum install -y zabbix-agent

Sử dụng lệnh vi để điều cấu hình và điều chỉnh file /etc/zabbix/Zabbix_agentd.conf Tại file này, cài đặt lại thông số như sau:

Server=10.0.1.198
ServerActive=10.0.1.198
Hostname=BAOBOI-CS01

Sau khi điều chỉnh, khởi động lại dịch vụ zabbix agent và cho dịch vụ này khởi động cùng hệ thống bằng các câu lệnh:

Service zabbix-agent restart
Service zabbix-agent enable

 

Sử dụng trình duyệt truy cập địa chỉ ip của Zabbix: http://10.0.1.198/zabbix.

Tại mục Configuration, chọn tab Host và nhấn Create Host

Tại tab Host, điền thông tin như sau:

Hostname: BAOBOI-CS01

Visible name: BAOBOI-CS01

Group: Linux server

IP address: 10.0.1.193Sang tab Templates, chọn add Template OS Linux và nhấn Add.

Tại giao diện Host, ta sẽ thấy BAOBOI-CS01 đã được add vào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here